Термин за испит за трет циклус студии за предметот Безбедност и меѓународно јавно право ќе се одржи на ден 27.02.2023 година во 11,00 часот – online