Резултати од испит

Економска политика на ЕУ

4150 41
3580 41

Економија на криминал

3545 55
3573 41
4045 0