С   О  О  П  Ш  Т  Е  Н  И  Е

Се известуваат студентите на Факултетот за безбедност дека уписот на летниот семестар е во периодот од 20.02.2023 до 24.02.2023 година

 

СООПШТЕНИЕ

ОДЛУКА ЗА ПАКЕТ КНИГИ