Резултати од колоквиум и испит кај проф. Оливер Бачановиќ

РЕЗУЛТАТИ ВИКТИМОЛОГИЈА/ОСНОВИ НА ВИКТИМОЛОГИЈА

РЕЗУЛТАТИ ОД ИСПИТ МАЛОЛЕТНИЧКА ДЕЛИНКВЕНЦИЈA, ВИКТИМОЛОГИЈА И ПЕНОЛОГИЈА

РЕЗУЛТАТИ ОД КОЛОКВИУМ ПЕНОЛОГИЈА