Збирни табеларни прегледи на бодови и оценки за предмети кај проф. Саше Герасимовски

Резултати Социјална патологија, Криминалистика

Резултати Социјална патологија, ККП

Резултати Социјална патологија, Безбедност

Резултати Безбедност во приватен сектор, Криминалистика

Резултати Проценка на ризик, Безбедност

Резултати Безбедносна култура, Безбедност и евроатлантски интеграции