Се известуваат студентите на втор циклус студии дека пријавување за Февруарската испитна сесија е во периодот од 30.01.2023 до 03.02.2022 година, додека испитната сесија е во периодот од 06.02.2023 година до 28.02.2023 година. Испитите ќе се пријавуваат електронски на следната mail адреса: studentski@uklo.edu.mk, додека испитните пријави да се  достават во Одделението за студентски прашања најдоцна до 03.02.2023 година.