Јавната одбрана на магистерскиот труд на кандидатот Златко Данилов, со наслов:

„Реформите во безбедносно-разузнавачките служби во Република Северна Македонија, со посебен осврт на надзорот и контролата над службите“

ќе се одржи на ден 25.01.2023 година (среда), со почеток во 11:00 часот, во Библиотеката на Факултетот за безбедност- Скопје  на  ул. „1“ Колонија Идризово бр. 2А – Општина Гази Баба – Скопје.

ФАКУЛТЕТ ЗА БЕЗБЕДНОСТ СКОПЈЕ