Почитувани,
Ве известуваме дека на веб страната на МОН е објавен Повикот за учество во Програмата за размена на студенти и научници, како дел од билатералната соработка на РСМакедонија со РПолска.
Подетални информации на следниот линк: