ОДЛУКА за запишување на примен кандидат на ТРЕТ циклус студии – докторски студии на Факултетот за безбедност – Скопје, во академската 2022/2023 година

Одлука