Прелиминарна листа – Резултати од Завршен испит – бодовна состојба по предметната програма Кривично процесно право на студиската програма „Безбедност“, одржан на 22.11.2022 (вторник)

Резултати