Резултати од Завршен испит по предметната програма Кривично процесно право на студиската програма „Криминологија и криминална политика“ во ноемвриската испитна сесија, одржан на 22.11.2022 (вторник)

Резултати