Се известуваат студентите дека предавањата по предметот Вовед во полициски науки на ден 30.11.2022 година ќе започнат во 11.00 часот.