Јавната одбрана на докторската дисертација на кандидатот м-р Ирфан Мухареми, со наслов:

„Развојот на полицијата во Република Северна Македонија, со посебен аспект на реформите на полицијата, за периодот 2002-2018“

ќе се одржи на ден 30.11.2022 година (среда), со почеток во 11:00 часот, во Библиотеката на Факултетот за безбедност- Скопје на ул. „1 “ Колонија – Идризово бр. 2А – Скопје.

ФАКУЛТЕТ ЗА БЕЗБЕДНОСТ – СКОПЈЕ