Втор повик за УНИВЕРЗИТЕТСКА СТУДЕНТСКА КОНФЕРЕНЦИЈА „ОД СТУДЕНТИТЕ НА УКЛО ЗА ОПШТЕСТВОТО“

Универзитетската студентската конференција за студентите од прв и втор циклус на студии ќе се одржи на 21 декември 2022 г. во новите простории на УКЛО СТУДЕНТСКИ ИНФОРМАТИВЕН ЦЕНТАР, и ќе заврши со ПРЕДНОВОГОДИШНА ЗАБАВА И ДРУЖЕЊЕ НА МЕНТОРИТЕ И НА СТУДЕНТИТЕ (во театар, кино или музеј).

ПОВИК

Упатство за подготовка, техничка обработка на студентскиот труд, презентацијата и/или постерот за универзитетската студентска конференција
Презентација (темплејт)
Постер (темплејт)