Се известуваат студентите кои ќе го полагаат првиот колоквиум по предметот Превенција на виктимизација и заштита на жртви, дека терминот за колоквиум од 22.11 се презакажува за 29.11 во 09:00 часот во павиљон 4.
проф. д-р Наташа Пеовска