Се известуваат студентите од втор циклус студии од студискта програма Безбедност 60 и 120 ектс.  дека испитот по предметот Асиметрични закани ќе се одржи на ден 23.11.2022 во 12,00 часот.