Се известуваат студентите на студиските програми „Криминалистика“, „Криминологија и криминална политика“ и „Безбедност“ дека Колоквиумот 1 по предметната програма Кривично процесно право ќе се одржи на 22.11.2022 (вторник) во следниве два термини:
ТЕРМИН 1: 09:00 – 10:30

– редовни студенти на студиската програма „Криминалистика“

ТЕРМИН 2: 10:30 – 12:00
– вонредни студенти на студиската програма „Криминалистика“
– редовни и вонредни студенти на студиската програма „Криминологија и криминална политика“
– редовни и вонредни студенти на студиската програма „Безбедност“
– редовни и вонредни студенти од претходни генерации на студиските програми „Криминалистика“, „Криминологија и криминална политика“ и „Безбедност“ кои запишале повторување на предметната програма
Колоквиумот 1 ќе се одржи во  Холот на Основна обука.
Наставник,
проф. д-р Катерина Крстевска Савовска