Термини за испити за втор циклус студии за предметите

– Кривично право- матријално и процесно 25.10.2022 во 12,30
– Менаџмент на човечки ресурси – 21.10.2022 во 11,00
– Безбедносни стратегии и менаџмент – 21.10.2022 во 11,00