Термин за испит за специјалистички студии за предметите:

– Криминологија и криминална политика – 18.10.2022 во 11,00 часот.
– Теориско концепциски пристапи и политики во безбедноста – 17.10.2022