Термин за испит за втор циклус студии за студиска програма ККП за предметот Криминологија и современи теории ќе се одржи на ден 18.10.2022 во 11,00 часот.