Термин за испити за втор циклус студии за студиска програма Криминалистика за предметот Криминологија и криминална политика – 10.10.2022 во 11,00 часот.