КОНЕЧНА РАНГ ЛИСТА на пријавени кандидати во ТРЕТ УПИСЕН РОК во академската 2022/2023 година на Факултетот за безбедност – Скопје

Потребни документи за запишување на Факултетот за безбедност – Скопје

КОНЕЧНА ЛИСТА