Прелиминарна ранг листа на пријавени кандидати според поените од средно образование во четврт уписен рок во академската 2022/2023 година на Факултетот за безбедност Скопје

Прелиминарна листа