На ден 6.10.2022 година (четврток) од 08 до 14 часот во просториите на Библиотеката на Факултетот за безбедност – Скопје ќе се спроведе гласање за претседател и членови на Факултетското студентско собрание на Факултетот за безбедност – Скопје.

За претседател на Факултетското студентско собрание се гласа за еден од следниве кандидати:

 1. Митаноска Христина
 2. Радуловиќ Лела

За членови на Факултетското студентско собрание се гласа за следниве кандидати:

 1. Гераисмовски Игор
 2. Кузмановска Екатерина
 3. Мановска Сара
 4. Маркова Софија
 5. Михајловска Ана
 6. Панчева Теодора
 7. Рамадани Аријан
 8. Стојкоска Катерина
 9. Талески Давор
 10. Шаќировски Муарем

Изборна комисија за спроведување на изборите