Дозволете да Ве информираме дека Факултетот за безбедност – Скопје, на 3-ти октомври 2022 година со почеток во 11:30 часот ќе го одржи првиот свечен академски час на прв циклус студии во академската 2022/2023 година. На оваа свеченост Факултетот ќе одбележи и значаен јубилеј – 45 години од неговото формирање.

АГЕНДА