Се известуваат редовните и вонредните студенти на Факултетот за безбедност (додипломски и прв циклус на студии) дека СЕПТЕМВРИСКА испитна сесија која ќе биде во периодот од 12.09. до 30.09.2022 година.

Пријавувањето на испитите ќе биде електронски во периодот од 31.08. до 06.09.2022 година преку IKNOW системот.

Испитните пријави секој од студентите е должен да ги достави во Одделението за студентски прашања најдоцна до 06.09.2022 година.

НАПОМЕНА: Се известуваат студентите да ги почитуваат дадените датуми за доставување на испитните пријави, во спротивно после дадениот рок испитните пријави ќе може да ги пријават со казна за задоцнет рок.

РАСПОРЕД

ПРОДЕКАН ЗА НАСТАВА
Проф. д-р Јонче Ивановски