Термин за испит за специјалистички студии за предметот Полициско работење, организација и полиција ќе се одржи на ден 29.09.2022 во11,00 часот.