Почитувани студенти,

Во прилог е ОДЛУКАТА од ННС од 21.09.2022 г. за утврдување на цени и на пакет на книги за зимскиот семестар во академската 2022/2023 година.

Пакетот книги за зимски семестар може да си го подигнете од книжарата на Факултетот за безбедност од 05.10.2022 до 20.10.2022 година.

ОДЛУКА