Се информираат студентите кои го положиле предметот Контрола на безбедносен сектор дека впишување на оцени во индекс ќе се врши на ден 27.09.2022 (вторник) во 10.00 часот.
предметен наставник
вон. проф. д-р Ице Илијевски