КОНЕЧНА РАНГ ЛИСТА на пријавени кандидати во ВТОР УПИСЕН РОК во академската 2022/2023 година

на Факултетот за безбедност – Скопје

Потребни документи за запишување на Факултетот за безбедност – Скопје

КОНЕЧНА ЛИСТА