Термин за испитот по предметот Тероризам и менаџирање на пост тероризам ќе се одржи на ден 27.09.2022 година во 13,00 часот.