Се известуваат студентите на втор циклус студии дека пријавување за септемвриска испитна сесија е во периодот од 15.09.2022 до 20.09.2022 година, додека испитната сесија е во периодот од 21.09.2022 година до 12.10.2022 година. Испитите ќе се пријавуваат електронски на следната mail адреса: studentski@uklo.edu.mk, додека испитните пријави ќе ги доставите пред самиот испит.