ОДЛУКА и ОГЛАС за распишување избори за ЧЛЕНОВИ и ПРЕТСЕДАТЕЛ на студентско собрание на Факултетот за безбедност – Скопје

ОДЛУКА

ОГЛАС