Почитувани студенти,
Ве известуваме дека согласно Конкурс за прием на студенти запишани на додипломски студии во државните студентски домови и други објекти за сместување во Република Северна Македонија за студиската 2022/2023 година, молба/барање за издавање на потребните документи од Факултетот за безбедност може да поднесите во наведените рокови:
1. 18.07.2022, 19.07.2022 и 20.07.2022 година, од 09 до 13.00 часот
2. 26.07.2022 година, од 09 до 13.00 часот
3. 03.08.2022, 04.08.2022 и 05.08.2022 година, од 09 до 13.00 часот
Факултет за безбедност