Се известуваат стдентите дека впишување на оценки по предмети кај проф д-р Марина Малиш Саздовска е на ден 05.07.2022 година во 9.30 часот