Термин за испит за трет циклус студии за предметот Стратегии на полициското работење и човекови права и слободи ќе се одржи на ден 13.07.2022 година во 12,00 онлајн.