Им се соопштува на студентите дека  можат да земат оценки за јунската испитна сесија по предметот ПСИХОЛОГИЈА НА КРИМИНАЛНО ОДНЕСУВАЊЕ, ПСИХОЛОГИЈА НА КОМУНИКАЦИЈА, ПСИХОПАТОЛОГИЈА,  на 29.06. 2022, среда, во 10 часот.