Се известуваат студентите коишто го положиле предметот Меѓународно јавно право, Меѓународно право за права на човекот, Меѓународно хуманитарно право или Меѓународно договорно право и треба да им биде впишана оценка во индекс да дојдат во кабинетот на професорот на 28.06.2022 (вторник) во 10.15 часот.