Се известуваат студентите дека увид во тестовите по предметите Криминологија и Превенција на криминалитет, како и земање оцени можат да остварат во вторник на 26 јуни од 10,00 до 12,00 часот.

Бодовна листа Превенција на криминалитет

Бодовна листа Криминологија

проф. Весна Стефанивска