Им се соопштува на студентите дека  можат да земат оценки за јунската испитна сесија по предметот ПСИХОЛОГИЈА НА КОМУНИКАЦИЈА на 24.06. 2022, петок во 10 часот.

Бодовна листа 

проф.д-р Драгана Батиќ