Се известуваат студентите дека на ден 16.06.2022 проф. Снежана Никодиновска ќе биди на факултет за впишување на оцени од 10.15 часот.