Прелиминарна листа – Резултати од Завршен испит – бодовна состојба по предметната програма Кривично процесно право на студиската програма „Криминологија и криминална политика“, одржан на 01.06.2022 (среда)

Резултати