Резултати од Завршен испит по предметната програма Кривично процесно право на студиската програма „Криминологија и криминална политика“ во јунската испитна сесија, одржан на 01.06.2022 (среда)

Резултати