Се известуваат студентите дека Aнализата на случај по предметната програма Кривично процесно право ќе се одржи со физичко присуство на 19.05.2022 (четврток) во 10:45 часот.
Оваа самостојна (домашна) работа т.е. Aнализата на случај НЕ Е задолжителна активност (студентот ја реализира доколку сака).
Бодовите кои ќе ги освојат студентите преку Анализата на случај ќе бидат земени во предвид за јунската испитна сесија.
Наставник,
проф. д-р Катерина Крстевска Савовска