Им се соопштува на студентите дека ќе можат да направат увид во тестовите од  поправниот колоквиум по предметите: ПСИХОЛОГИЈА НА КРИМИНАЛНО ОДНЕСУВАЊЕ и ПСИХОЛОГИЈА НА КОМУНИКАЦИЈА, како и од испитoт  (априлска сесија)  на 18.05. 2022.,среда,  во 10.00 часот.

Резултати Психологија на криминално однесување

Резултати Психологија на комуникација