Се известуваат студентите дека терминот за изработка (доставување) на самостојна домашна работа – есеј за јунска испитна сесија (2022) по предметната програма Меѓународно јавно право, Меѓународно хуманитарно право, Меѓународно право за права на човекот или Меѓународно договорно право е заклучно со 30.05.2022 (понеделник). Заклучно со овој датум да се достави на електронската адреса на предметниот наставник (marijamilenkovska@yahoo.com) и во самиот меил да се наведе за која предметна програма е изработена.