Се известуваат студентите од втора година (сите насоки) дека писмената активност превод на стручен текст по предметот Англиски јазик 4 ќе се реализира на 19.5.2022 г. (четврток) во 13:00 часот со физичко присуство.

Писмената активност НЕ е задолжителна, а студентите може со себе да понесат речник.

вон. проф. д-р Весна Трајковска