Се известуваат студентите од прва година (сите насоки) дека писмената активност пишување есеј по предметот Англиски јазик 2 ќе се реализира на 18.5.2022 г. (среда) во 13:30 часот со физичко присуство.

Писмената активност НЕ е задолжителна, а студентите може со себе да понесат речник.

вон. проф. д-р Весна Трајковска