Термини за испити за трет циклус студии:
Криминологија и кривично право – 05.05.2022 во 11,00 часот
Разузнавачка служба во современите меѓународни односи -04.05.2022 во 12,30 часот