Поправните колоквиуми кај проф д-р Марина Малиш Саздовска по предметите Еколошки криминалитет, Безбедносни стратегии и менаџмент, Криминалистичка тактика и Меѓународна заштита на животна средина ќе се одржат на 29.05.22 година (петок) во 11.30 часот, проф д-р Марина Малиш Саздовска